ГАЛА КОРЕКТ е счетоводна кантора в гр. Варна. ГАЛА КОРЕКТ означава сигурност, лоялност и прецизност в бизнес отношенията. Тези характеристики са важни за добрия просперитет на бизнеса и това да се доверите на партньор, извършващ счетоводни услуги, който ще улесни Вашата работа, ще Ви въведе в света на счетоводните решения и Вие ще можете да планувате спокойно и рационално Вашият бизнес.

С навлизането на малкия и среден бизнес в страната, много от фирмите нямат собствен персонал, занимаващ се с отчитането на счетоводните дейности. Затова те прибягват до услугите на външни фирма, която да извършва счетоводни услуги, от които се нуждаят, а именно-осчетоводяване на първични счетоводни документи, изготвяне на справки-декларации, отчитане на ДМА, ВОП и ВОД, изготвяне на годишни финансови отчети, отчитане на труд и работна заплата.

Изборът на счетоводна фирма е Ваш. Той трябва да бъде съобразен със следните изисквания: качество на работата, лоялност, коректност, бързина и точност, индивидуален подход. Това са факторите, които трябва да имате предвид, когато се доверявате на фирма, извършваща счетоводни услуги.

ГАЛА КОРЕКТ е счетоводна кантора, която предлага на своите клиенти пълно счетоводно обслужване, включващо:
-Регистриране на фирма
-Съставяне на сметкоплан и счетоводна политика, съобразени с основната дейност на дружеството
-Осчетоводяване на първични счетоводни документи
-Съставяне и подаване на месечни справки-декларации
-Завеждане и отчитане на ДА и КА; Амортизационен план
-Осчетоводяване на ВОП и ВОД
-Начисляване и отчитане на труд и работна заплата; Данъци; Осигуровки
-Счетоводно отчитане на банкови извлечения в лева/валута
-Изготвяне на всякакъв вид справки-баланс, оборотна ведомост, справка за ДМА, Справка за капитала на дружеството, отчет за паричните потоци, изготвяне на Годишен финансов отчет
-Изготвяне и подаване на Годишни Данъчни Декларации
-Изготвяне и подаване на Годишни Статистически Отчети
-Изготвяне и представяне на справки и отчети във всеки един момент, описващи състоянието на фирмата Ви
-Подготовка на документите за проверка от данъчни институции-НАП, Инспекция по труда и др.

Работим с фирми, занимаващи се с в различни сфери на дейност. Всяка дейност е специфична и изисква нужните познания в областта за да се извърши качествено счетоводно обслужване. Затова ние от ГАЛА КОРЕКТ, се стремим да изготвяме индивидуален фирмен сметкоплан за всеки един клиент и да подхождаме индивидуално в зависимост от неговата дейност. Стремим се максимално бързо да информираме нашите клиенти, относно всички нововъведения и изменения в законовите и нормативни актове.

Работейки с нас, Вие получавате:
1.Намаляване на разходите за собствен счетоводен персонал
2.Сигурност и прецизност в счетоводните услуги
3.Справки и отчети и актуално състояние на фирмата по всяко време
4.Индивидуални решения и обслужване за водене на по-добра счетоводна отчетност
5.Отлично съотношение между цена и качество.

ГАЛА КОРЕКТ-Вашият пътеводител в света на счетоводните и финансови решения. Може да ни се доверите напълно.


прочетете всички >>

Начало / Цени / Полезно / Контакти
Финансово счетоводно обслужване / Данъчни услуги / Регистрация на фирми / ТРЗ и ЛС услуги

2022, Всички права запазени.

Уеб дизайн: VarnaWeb.bg