Цени за абонаментно счетоводно обслужване

Цени за абонаментно счетоводно обслужване
Счетоводна услуга Фирми, нерегестрирани
по ЗДДС
Фирми, регистрирани
по ЗДДС
Счетовдно обслужване до 20 документа 60-80 120
Счетовдно обслужване от 21-50 документа 90-120 190
Счетоводно обслужване от 51-80 документа 130-150 250
Счетоводно обслужване от 81-100 документа 160-190 300
Счетоводно обслужване от 101-130 документа 190-250 360
Счетоводно обслужване от 131-160 документа 250-290 420
Счетоводно обслужване над 160 документа По договаряне По договаряне
Изготвяне на ГФО, год. декл., стат.отчети 80 110
Регистрация и дерегистрация по ЗДДС 100 100
Мениджмънт на ТРЗ-за един служител 10 10


Обявените цени могат да се увеличават в зависимост от дейността, която извършва фирмата-дали има ВОП и ВОД;  покачване броя на документооборота-приходни и разходни фактури, банкови извлечения; увеличаване броя на търговските обекти и дейностите на фирмата; броой банкови сметки в лева и валута; брой ДМА; складови номенклатури.
При повече от 160 на брой документи, цената за абонаментно счетоводно обслужване, се договаря.
Начало / Цени / Полезно / Контакти
Финансово счетоводно обслужване / Данъчни услуги / Регистрация на фирми / ТРЗ и ЛС услуги

2022, Всички права запазени.