Регистрация на фирми-Топ цени

Гала Корект предлага на своите клиенти услугата-регистриране на фирма, съответно Дружество с ограничена отговорност(ООД) и Еднолично дружество с ограничена отговорност(ЕООД).
За по-голяма информираност на нашите клиенти, ще опишем основните неща, които трябва да се имат предвид при регистрацията на дружество. А именно:
1. Важен е избора на име за Вашата фирма. То трябва да бъде уникално и да не се повтаря с друго, вече вписано в Търговския регистър.
2.Следва да се подготвят документи-съгласие за управление с образец от подписа на управителя, които клиента трябва да завери нотариално.
3.Клиента трябва да избере банка за откриване на набирателна сметка на новорегистрираната фирма. Следва внасяне на капитала, като минимума е 2 лева. Изборът е изцяло на управителя, като при внасянето на капитала той е длъжен да носи Учредителния акт и Учредителния протокол на новосъздадената фирма.
4.Следва заплащане на държавната такса.
5.Последен етап от регистрирането на фирмата е подаването на всички до момента упоменати документи в Агенцията по вписванията, при което се получава входящ номер, с който се проверява излязлата регистрация на новосъздадената фирма.
 
                                Полезни съвети при вече регистрираната фирма:
-След като фирмата вече е регистрирана, следва да се направи печат, за чиято направа е нужно Актуално състояние, което се издава от Търговския регистър, след като вече фирмата е вписана;
-Може да закриете набирателната сметка, която сте открили в банката, и да изтеглите внесения капитал. Може да откриете нова разплащателна сметка на фирмата, с която да оперирате при необходимост;
-Следва закупуване на касов апарат;
-Трябва да решите дали фирмата ще бъде регистрирана по ЗДДС. Регистрацията по ЗДДС бива доброволна или задължителна(при регистриран оборот от 50 000 лв. за 12 месеца. Хубаво е да се осмисли дали фирмата ще бъде регистрирана по ЗДДС, защото регистрирането на нова фирма по ЗДДС е много по-лесна и бърза процедура.
-Управителя трябва да помисли за вида на осигуряването си-дали ще бъде самоосигуряващо се лице(за което е длъжен в седемдневен срок от започване на дейността на фирмата да подаде декларация за самоосигуряващо се лице) или ще бъде назначен на договор за управление и контрол.
 
Начало / Цени / Полезно / Контакти
Финансово счетоводно обслужване / Данъчни услуги / Регистрация на фирми / ТРЗ и ЛС услуги

2022, Всички права запазени.