ТРЗ и ЛС услуги Варна

                                                                     Счетоводни услуги, свързани с администриране
                                                                                    на труд и работна заплата
Гала Корект предоставя на своите клиенти услуги по администриране на труд и работна заплата. Всяко дружество разполага с персонал, на който ежемесечно трябва да се начислява работна заплата, осигуровки, данъци, болнични листове, платен и неплатн отпуск. Това изисква нужните познания в областта на ТРЗ услугите. 
Воденето на персонал е нелек процес. Той включва в себе си редица операции, съобразени със изискванията и нормите в Кодекса на труда. 
ТРЗ услуги, предлагани от Гала Корект:
-регистриране/прекратяване на трудов договор-включва изготвяне на всички нужни документи; изготвяне на лично досие на работника;
-сключване на граждански договори;
-сключване на допълнителни споразумения;
-изготвяне на длъжностна характеристика;
-месечно наисляване на работни заплати;
-месечно изготвяне на счетоводна справка и вноски по параграфи за дължимите социалноосигурителни вноски;
-месечно изготвяне на платежни нареждания за внасяне на текущите осигуровки;
-месечно изготвяне на ведомости за заплати;
-попълване на трудови и осигурителни книжки;
-издаване на служебни бележки; УП2; УП3;
-подготовка и подаване на болнични листове;
-ежемесечно начисляване и подаване на осигурителна информация в НАП-декларации 1 и 6;
-водене на книга за начален и периодичен инструктаж;
-изготвяне на график и присъствена форма;
-консултиране относно наемането на персонал-изисквания към работника и уточняване на работното време-пълно/непълно;
-съставяне на правилник за вътрешния трудов ред;
-съставяне на правилник за формиране на работната заплата;
-подготовка на документи при възникнала проверка от НАП и Главна Инспекция по труда.
Извършването на всички тези ТРЗ услуги от счетоводна кантора Гала Корект е с точност и яснота и дава пълна представа от страна на работодателя за размера на разходите за осигуровки и заплати, които в днешно време са разход със значителна сума. Също така спазването на строго определените срокове за подаване на някои видове справки и уведомления са с огромно значение и неспазването им води до санкции със сравнително голям размер.
Изготвянето на трудова медицина е от важно значение. Обикновено тя се изготвя от специализирани фирми, които извършват измервания и доклади относно здравословните и безопасни условия на труд. Гала Корект ще Ви насочи към избор на такава фирма и ще съдейства с обработката и подготовката на документи, които трябва дабъдат предоставени за извършване на нужните доклади от Службата по трудова медицина.
 
 
Начало / Цени / Полезно / Контакти
Финансово счетоводно обслужване / Данъчни услуги / Регистрация на фирми / ТРЗ и ЛС услуги

2022, Всички права запазени.