Доходите през 2022г.-заплати, майчинство, семейни помощи, праг на осигуряване

                            Доходите през 2022г.-заплати, майчинство, семейни помощи, праг на осигуряване

1.   Новата 2022г. настъпи не с нова минимална заплата, а със старата миналогодишна от 650лв. Така този осигурителен доход остава до края на месец март. През месец април се планира минималната работна заплата да стане 710лв. В това число до края на март 2022г. се запазват всички проценти ДОО, минималния осигурителен доход по основни икономически елементи, както и МОД на самоосигуряващите лица. Ето и някои от основните видове доходи, които се запазват като размер до края на месец март 2022г.:

-максималния осигурителен доход остава в размер на 3000лв.;

-размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2г. Възраст по чл.53 от КСО -650лв.;

-дневен минимален размер на обезщетението за безрабитица-12лв.на ден и максимален-74.29лв.;

-семейните помощи остават в стария си размер-прагът за тях остава 510,00лв.на член от семйството през последните 12 месеца;

-месечните детски надбавки остават 40лв. за едно дете, 90лв. за две деца, 135лв за три и 145 за четири деца, като размера се увеличава с 20лв за всяко следващо дете;

-еднократната помощ за дете остава 250лв. за първо, 600лв.за второ и 300лв. за трето дете.

Начало / Цени / Полезно / Контакти
Финансово счетоводно обслужване / Данъчни услуги / Регистрация на фирми / ТРЗ и ЛС услуги

2022, Всички права запазени.