Защита на личните данни

                                                                                          Какво представлява GDPR
Регламентът за защита на лични данни или т.нар. GDPR влезе в сила на 25.05.2018г. Този регламент засяга всяка институция или бизнес , независимо дали те вече са 
регистрирани като администратори на лични данни или обработват такива. От това следва, че всеки бизнес, обработващ лични данни на физически лица е задължен да спазва регламента за защита на лични данни, с което да сведе до минимум риска от изтичането им и злоупотреба с тях, както и тяхното правилно съхранение и обработка. 
Въвеждането на GDPR не означава само тежест и административни утежнения върху фирмите. Идеята е да се въведе еднакъв ред в Европейския Съюз за обработка, съхранение и защита на личните данни. GDPR не се различава много от нашия закон за защита на личните данни. Той само уеднаквява регламента по използването им в целия ЕС. Бихте могли да използвате консултант за въвеждането на GDPR и е препоръчително, особено когато бизнесът Ви е с по-голям обем персонал. Регламентът изключва задължения за водене на регистри за фирми с персонал, ненадвишаващ 250 души. 
Относно изискването на технически решения-регламентът на GDPR никъде не указва за подобни решения. Напълно достатъчно е компанията да създаде собствена вътрешна организация на личните данни и да се защитят с наличните лицензирани операционни системи и приложения.
 
Начало / Цени / Полезно / Контакти
Финансово счетоводно обслужване / Данъчни услуги / Регистрация на фирми / ТРЗ и ЛС услуги

2022, Всички права запазени.